Plechové a hliníkové disky

Telefonický kontakt
0917 11 77 11
Nákupný košík0 €
0
Môj účet
Prihlásenie / Registrácia
Zvoľte parametre, podľa ktorých chcete vyhľadávať
Prebieha vyhľadávanie v systéme ...
Počet nájdených produktov: 1
Zobraziť nájdené produkty

Obchodné podmienky

1. Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim.

Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok prostredníctvom webu: www.rajdiskov.sk, emailu, alebo telefonicky.

Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje prijatie objednávky od kupujúceho. Po prijatí objednávky predávajúci potvrdí kupujúcemu objednávku a predpokladaný termín doručenia.

Zmluvné strany:

Predávajúci:

A Steel s.r.o.
Popradská 56/B
040 11 Košice

IČO: 36773948
DIČ: 2022376565
IČ DPH: SK2022376565

PRIMA BANKA č.ú.: 0456582002/5600

Firma zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Vložka číslo:  19784/V
Oddiel:  Sro

Kupujúci: 

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar, a ktorá pravdivo uviedla identifikačné údaje potrebné na jej identifikáciu:

 1. meno a priezvisko kupujúceho, fakturačnú adresu, dodaciu adresu, telefonický a e-mailový kontakt
 2. ak je kupujúcim právnická osoba treba uviesť tiež názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH

Overenie objednávky

Na základe objednávky kupujúceho prevedie predávajúci telefonické overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, množstvo produktov a cenu, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať.

Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú.

2.Spôsob objednania tovaru

Tovar sa objednáva vložením konkrétnych produktov do nákupného košíka
V druhom kroku zadá kupujúci kontaktné údaje pre fakturáciu a doručenie tovaru.
V treťom kroku si kupujúci zvolí spôsob dopravy a spôsob platby.
V štvrtom kroku sa kupujúcemu zobrazí sumár objednaných produktov a zadaných kontaktných údajov
Posledným krokom je odoslanie objednávky do systému

3. Platobné podmienky

Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu riadne a včas. Ak nie je ustanovené inak, odberateľ zaplatí kúpnu cenu v hotovosti, pri dodaní tovaru.

Dodávateľ vystaví kupujúcemu faktúru, alebo daňový doklad ktorý zašle spolu s tovarom.

Spôsoby platby:

 1. Dobierkou - platba v hotovosti  pri prebratí tovaru
 2. Platba osobne v sídle predávajúceho:

  A steel s.r.o.
  Popradská 56/B
  040 11 Košice
   
 3. Platbou prevodom na účet predávajúceho
  V tomto prípade bude tovar odoslaný až po prijatí platby

4. Dodanie tovaru

Dodacia lehota je 1-3 pracovné dni pri tovare na sklade v Košiciach.

Pri tovare na externých skladoch alebo pri tovare na objednávku je dodacia lehota spravidla 3-14 pracovných dní.

O dodacej lehote budeme kupujúceho informovať telefonicky po obdržaní objednávky.

Pri odosielaní objednaného tovaru sa zaväzujeme, že kupujúcemu oznámime telefonicky predpokladaný dátum doručenia zásielky.

V prípade, ak nie sme schopní dodať tovar alebo sme schopní realizovať objednávku len čiastočne, budeme Vás telefonicky kontaktovať či chcete objednávku stornovať, prípadne Vám ponúkneme alternatívne produkty.

5. Cena tovaru

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

Akciové ceny platia do vypredania zásob.

6. Spôsob a cena dopravy

1. Prepravnou službou

Dopravné je  8 € s DPH za jednu objednávku osobných, 4x4, dodávkových alebo motocyklových pneumatík alebo diskov do počtu 8 kusov. Ak je objednaných viac ako 8 kusov, budeme Vás kontaktovať ohľadom ceny dopravy a pre jej odsúhlasenie z Vašej strany.

Pri nákladných pneumatikách je doprava a cena dopravy riešená individuálne podľa množstva a hodnoty tovaru.

2. Osobný odber 

Osobný odber nie je spoplatnený.

Osobný odber je možný v sídle predajcu:

A steel s.r.o.
Popradská 56/B
040 11 Košice

3. Pri objednaní menej ako 4 kusov tovaru

Pri objednaní menej ako 4 kusov tovaru, ktorý nemáme na sklade v Košiciach, ale musíme ho objednať, nám niektorí dodávatelia účtujú zvýšené prepravné. Toto dodatočné prepravné sa pohybuje v rozpätí 3 až 10 eur s dph. Ak nastane takáto situácia, telefonicky kontaktujeme kupujúceho pre odsúhlasenie navýšenia prepravného poplatku.

7. Stornovanie objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Stornovanie objednávky je možné telefonicky alebo mailom.
Kupujúci má právo stornovať objednávku pokiaľ predávajúci nie je schopný objednaný tovar dodať najneskôr do 14 pracovných dní od predpokladaného termínu dodania.

Ak je tovar na sklade v Košiciach, tak máte právo do 7 dní nepoužitý tovar vrátane daňového dokladu vrátiť predávajúcemu na vlastné náklady. Toto právo sa vzťahuje iba na fyzické osoby , nie na firmy s IČO-m. Predávajúci uhradí kupujúcemu celú čiastku do 14 dní od doručenia tovaru na adresu predávajúceho, ak vrátený tovar ostal nepoškodený, nepoužitý. Ak tovar nebol na sklade v Košiciach, ale sa musel objednať od nášho dodávateľa podľa objednávky klienta, tovar nie je možné vrátiť (podľa zákona 108/2000 § 12 Odstúpenie od zmluvy odsek 5c). Tovar sa nemusí presne zhodovať  s obrázkom pri tovare. Vzor dezénu pneumatík sa môže líšiť podľa rozmeru pneumatiky (napr. pneumatika s rovnakým názvom dezénu má pri menších rozmeroch 2 vodiace drážky a pri väčších rozmeroch 3 vodiace drážky, a pod.). Tento fakt nie je dôvod na vrátenie tovaru.

Predávajúci uhradí kupujúcemu celú čiastku do 14 dní od doručenia tovaru na bankový účet kupujúceho.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Tovar sa už nevyrába , nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude telefonicky kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o alternatíve za pôvodný tovar alebo o zrušení objednávky.

V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet do 14 pracovných dní.

8. Reklamačný poriadok

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je pre fyzické osoby poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku spôsobené jeho užívaním. Kratšiu životnosť nie je možné považovať za vadu.  Za vady vzniknuté nesprávnym používaním tovaru predávajúci nezodpovedá.

Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od dopravcu. Z tohto dôvodu je odberateľ povinný skontrolovať si tovar pri preberaní od dopravcu. Pokiaľ odberateľ zistí poškodenie je v jeho záujme zaznamenať poškodenie v prítomnosti prepravcu. Za škody spôsobené pri preprave nesie zodpovednosť prepravca.

Podpísaním prevzatia tovaru odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru v nepoškodenom stave.

Vady ktoré nemohli byť zistené pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záručná doba môže odberateľ reklamovať u dodávateľa mailom.

V prílohe emailu je potrebné odoslať vyplnený reklamačný formulár - na stiahnutie tu.

Ak je dôvod reklamácie aj opticky viditeľný, je vhodné poslať v prílohe emailu aj fotografie vady.

Násladne bude dodávateľ telefonicky kontaktovať odberateľa pre dohodnutie postupu pri reklamácii.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť do sídla dodávateľa na vlastné náklady.

O vybavení reklamácie bude dodávateľ informovať odberateľa telefonicky aj mailom do 30dní od prijatia reklamácie.

9. Ochrana osobných údajov

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, Úplná poštovná adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.

Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: Názov firmy, IČO, DIČ, IČDPH. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanú bankovým prevodom.

Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje, aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov

10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.